Video

Je li epiduralna jedini način za smanjenje boli?


Epiduralna je jedan od najvažnijih načina ublažavanja boli, ali za mame koje ne žele ili ne mogu imati epiduralnu, postoje i drugi načini poput disanja za opuštanje. poanta sa babicom Caroline Schoch.

Više videozapisa na našoj web-stranici.com

smjer: Notrefamille
uređivanje: Notrefamille
smjer: Notrefamille