Video

Epiduralna


Ugradnja epidurala zahtijeva dobro poznavanje tehnike i stvarno slušanje buduće majke. Kroz dijalog se mora pronaći prava doza za održavanje dovoljnog kapaciteta mišića tijekom poroda. Detaljna objašnjenja.

smjer: Julie Ledru
uređivanje: Julie Ledru
smjer: Christine Cointe