Video

Amniocenteza


Danas će se svaka deseta buduća majka podvrgnuti amniocentezi. Koja je svrha ovog ispitivanja? Kako ide? Koje mjere predostrožnosti poduzeti? Da biste to doznali, pođite s Pr Jean-Françoisom Ouryjem, šefom službe za antenatalnu dijagnostiku u bolnici Robert Debré u Parizu.

smjer: Julie Ledru
uređivanje: Julie Ledru
smjer: Christine Cointe