Ankete

Kod kuće najvažnije za vas je:


Pitanje 2. Kod vas je najvažnije:

Kod kuće najvažnije za vas je:

Da je autonoman, da je gay.

glas

<Rezultati>