Ankete

Trudnoća - prenatalni pregled


Pitanje 5
Tijekom ovih devet mjeseci, vi i vaša beba imate koristi od pomnog praćenja i pregleda. Osjećate li da ste dobili podršku i informiranost?
Da biste prešli na 6. pitanje, kliknite ovdje.

5. Smatrate li da ste bili podržani i informirani tijekom nekog pregleda tijekom trudnoće, posebno za trisomiju 21?

DaNe zabrinuto

glas

<Rezultati>