Ankete

Povećanje


12. pitanje
Mislite li da vas roditelj cijeni?
Da biste prešli na pitanje 13, kliknite ovdje.

Mislite li da vas roditelj cijeni?

Da, puno. Da, malo.

glas

<Rezultati>