Borba

Hex na Rim, prvi svezak serije događaja koja je pobijedila!