Drugo

Baci pogled na Berck-sur-Mer (62)


Živio vjetar na plaži Berck. Bit će profesionalaca za ova svjetska natjecanja u zmajevima! Od visoko svodom. Sa svojom djecom proći ćete i kroz Jardins des vents, vrlo smiješan glazbeni spot. Od 12. do 21. travnja. Informacije na www.cerf-volant-berck.com

Živio vjetar na plaži Berck. Bit će profesionalaca za ova svjetska natjecanja u zmajevima! Od visoko svodom. Sa svojom djecom proći ćete i kroz Jardins des vents, vrlo smiješan glazbeni spot. Od 12. do 21. travnja.

Informacije na www.cerf-volant-berck.com